اکستنشن موقت 4 گیره (26)

اکستنشن موقت تک گیره (63)

مو دو سر باز دوقلو (نیم پوش) (20)

مو دو سر باز سوپر نچرال (30)

مو سر دوخت پوش قد 50 (17)

مو سر دوخت پوش قد 70 (7)

مو سر دوخت لخت فانتزی (13)